Kære Kunder

Hos Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C Hansen ApS følger vi naturligvis nøje situationen omkring Covid-19 og reagerer på de tiltag, som myndighederne anbefaler.

Vore medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra indtil d. 13. april 2020. 

Fysiske møder vil blive aflyst og mødetiden ændret, alternativt ændret til telefonmøder. Hvis du har et møde med en af vores advokater eller ejendomsmægler, vil du blive kontaktet telefonisk eller pr. mail herom.

Kontoret vil indtil d. 13. april 2020 være lukket for personlige henvendelser.

Vores telefoner er åbne som sædvanligt, og vi bestræber os naturligvis på at behandle alle sager bedst muligt under de forudsætninger, der er på nuværende tidspunkt.

Kontakt os endelig på tlf. 7472 3900 eller på mail: advo@tonder-advo.dk  – se også de enkelte medarbejderes mailadresse her: www.tonder-advo.dk . Vi sidder klar til at hjælpe dig og løse dine opgaver.

Vi beder dig have forståelse for, at det ikke er givet, at henvendelserne og konkrete forespørgsler kan besvares straks. Den delvise nedlukning af den offentlige sektor har også betydning i en lang række af vores sager, da bl.a. domstolene alene kører med et nødberedskab og derfor kun behandler kritiske sager. Det betyder, at f.eks. retsmøder og tvangsauktioner aflyses og udsættes.

Vi beklager naturligvis den ulejlighed som ovenstående tiltag måtte medføre. Vi håber på din forståelse herfor, og vi sørger for at løse opgaverne bedst muligt.


Advokatfirmaet er serviceorienteret og bygger på bred juridisk viden i konstant udvikling

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen er et mellemstort advokatfirma med afdeling i Tønder og Sønderborg. Advokatfirmaet blev etableret i 1980 i Tønder af Karen Marie Hansen og Anders C. Hansen, og d. 1. oktober 2007 blev afdelingen i Sønderborg etableret.
Siden 1980 har advokatfirmaet beskæftiget sig med bolighandel - og vi sælger boliger i hele sydjylland navnlig i den vestlige del.  Vi er et advokatfirma, der vurderer, sælger og rådgiver indenfor bolighandel.
Vores privatafdeling varetager alle de juridiske aspekter i forbindelse med familie og bolig. Vi er bevidste om, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i den enkelte familie, da ikke to familiesituationer er ens. Samtidig er det vigtigt for os, at vores kunder forstår de forskellige juridiske problemstillinger, som familien står over for. Derfor lægger vi vægt på at gøre vores rådgivning så forståelig og gennemskuelig som overhovedet muligt.
Alle vore jurister er Certificeret som Danske BOLIGadvokater, ligesom vi er medlem af Danske Familieretsadvokater.
Vores erhvervsafdeling rådgiver virksomheder fra hele landet. Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle aspekter af erhvervslivet, lige fra dagligt drift til generationsskifte.  Vi har endvidere bred erfaring i formidling af juridisk sagsbehandling i Tyskland.  Firmaet fungerer ligeledes som Vertrauensanwalt for Forbundsrepublikken Tyskland.
Vi tilstræber, at være personlige rådgivere med tæt løbende kontakt til kunden og lægger vægt på tillid, kommunikation i et sprog, der er til at forstå  samt forståelse. Vore værdier er:  kunden i centrum  - gensidig respekt - dialog - kvalitet og faglig rådgivning - resultatskabende adfærd - samarbejde - effektiv sagsbehandling.
Vores advokatfirma er kendetegnet ved, at der inden for de enkelte retsområder er specialister, der yder en tilbundsgående rådgivning.  Uanset om de bagvedliggende regler er komplicerede og skrevet i et sprog, der kan være svært at forstå, bestræber vi os på at tilbyde rådgivning i øjenhøjde.
Kontakt os på telefon 7472 3900 eller skriv en e-mail til advo@tonder-advo.dk eller sikker@tonder-advo.dk.
Vi glæder os til at hjælpe dig.
auf deutsch       artikler        vi sponsorerer         lovpligtige oplysninger         databeskyttelsespolitik