Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Advokatfirmaet Karen Marie Hansen & Anders C. Hansen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 
Advokatfirmaet Karen Marie Hansen & Anders C. Hansen advokatanpartsselskab
Kogade 3
6270 Tønder
CVR-nr.: 31489903
Telefon: 74 72 39 00
Mail: advo@tonder-advo.dk
 
Advokatvirksomheden indestår for at overholde de til enhver tid gældende regler for behandling af persondata.
Advokatvirksomheden har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de oplysninger, vi modtager fra dig, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes — samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
 
Vi har databehandler aftaler med følgende:
Unik
Sotea
C&B
Flexya
Experian
Bluegarden (tidl. Dataløn) 
Oplysninger 
For at vi efterfølgende kan opfylde vores aftale og vores forpligtelser får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som kunde. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.
   
For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. Hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre. Vi har en underretningspligt, som betyder at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.
 
Vi opbevarer alle indhentede oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.
 
Den registreredes rettigheder 
Nedenfor kan du læse om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
                                      
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 
Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Ret til at klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.