Ugifte samlevende
 
Mange er af den opfattelse at efter et par år som ugifte samlevende, da opstår der formuefællesskab samt legal arveret efter hinanden - begge dele er forkert...  

Vær opmærksom på, at ugifte samlevende ikke arver hinanden - uanset samlivets længde, eventuelle fælles børn mv., ligesom der ikke opstår formuefællesskab.
   

Er du samlevende og i tvivl om, hvordan du er stillet, såfremt I skulle flytte fra hinanden eller såfremt en af jer skulle afgå ved døden, så kontakt Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen.