Retssager
 
Vi har hos Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen møderet for Landsret, hvilket medfører, at vi altid kan fortsætte en sag, selvom der ankes til Landsret.

En retssags forløb er tidsmæssigt mellem 6- 18 måneder afhængig af sagens forberedelse og omfang

Forældremyndighedssager, skilsmissesager og arvesager varer som regel meget kortere tid, pga. sagernes personlige konsekvenser.
   

Det er altid vigtigt, at du selv oplyser din advokat om alle de forhold i sagen, du selv kender til. Alle oplysninger - også "dårlige" - kan være afgørende for at advokaten kan forberede en sag godt nok.

Selve forberedelsen foregår skriftligt, dvs. alt materiale sendes mellem parterne - eller det kan foregå mundtligt, dvs. advokaten eller en stedfortræder møder i retten og indleverer processkrifter.
Den der vinder en retssag, får som hovedregel tilkendt et beløb, men kan ikke forvente at dette beløb dækker alle udgifter til advokatbistand. Regningen fra advokaten afhænger af tidsforbrug, mens tilkendte omkostninger bedømmes efter sagens genstand.
Der kan være mulighed for at få dækket omkostninger af det offentlige eller via egen forsikring, jfr. fri proces og retshjælp.