Pension (og ægtepagt)

Den 1. januar 2007 trådte nye regler i kraft for deling af rate- og kapitalpensioner ved separation og skilsmisse.

Der skal som hovedregel ikke ske nogen deling af jeres respektive pensionsopsparinger, hvis ægteskabet bliver opløst som følge af separation eller skilsmisse - heller ikke selvom I har fælleseje i jeres ægteskab.
   
Kun hvis den ene ægtefælle har foretaget en opsparing, der kan betragtes som "ekstra" og ægteskabet har varet i mere end 5 år, kan det komme på tale, at der skal ske deling af den overskydende pensionsopsparing.

Der er i lovgivningen mulighed for at give den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle en mindre økonomisk kompensation i forbindelse med separation og skilsmisse. Der er dog en lang række betingelser, der skal være opfyldt, før kompensation kan komme på tale.

Fælleseje om pensioner kræver, at begge ægtefæller er enige om det og indgår en aftale i form af en ægtepagt. Den nedskrevne aftale skal underskrives og tinglyses i Personbogen for at blive gyldig. Tinglysningsafgiften til staten er kr. 1.660,00.