Forældremyndighed

Man har som forældre fælles forældremyndighed i følgende situationer:
 
Hvis barnet er født før 1. oktober 2007:
- I er gift med hinanden, når barnet bliver født
- I indgår ægteskab med hinanden på et tidspunkt efter, barnet er blevet født
      
- I er separerede, når barnet bliver født, men flytter senere sammen
- I har ikke været gift med hinanden eller er separerede eller skilt, men I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født, eller
- I har ikke været gift med hinanden eller er separerede eller skilt, men I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller Retten.

Hvis jeres barn er født efter 1. oktober 2007, har I OGSÅ fælles forældremyndighed i følgende situationer:
- I har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder, før barnet bliver født
- I er separeret eller skilt, når barnet bliver født, og faren anerkender faderskabet eller bliver ved en faderskabssag dømt til at være far til jeres barn af Retten, eller
- I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder, før barnet bliver født.
 
Ellers har moren forældremyndighed alene.

En fælles forældremyndighed fortsætter, uanset at I ikke længere bor sammen eller bliver separeret eller skilt.

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet
 
Hvis man ønsker forældremyndigheden ændret, skal man sende anmodningen til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor.