Medarbejdere

Advokatfirmaet beskæftiger i alt 12 medarbejdere, heraf 6 jurister. Hver jurist og hver sekretær har sit specielle faglige grundlag og erfaringer.
 
  
 

Karen Marie Hansen - Advokat (L) 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Karen Marie Hansen, født i 1951, er cand. jur. fra Århus Universitet i 1976 og har møderet for Landsretten. Er fast værge i sager for Statsforvaltningen Syddanmark.
Karen Marie Hansen arbejder især med familierådgivning, arveret, dødsbobehandling, bopælssager og forældremyndighed, generationsskifte, køb og salg af fast ejendom og har specielt interesse for landbrugsmæssige forhold og miljøet.

Karen Marie Hansen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: kmh@tonder-advo.dk
     
  Anders C. Hansen - Advokat 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Anders C. Hansen, født i 1952, er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1977. Udover almindeligt advokatarbejde beskæftiger Anders C. Hansen sig med selskabsret, lejeret, kontrakter, erhvervsrådgivning, generationsskifte, stiftelse af private andelsboligforeninger, tvangsauktioner samt køb og salg af fast ejendom.

Anders. C. Hansen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: ach@tonder-advo.dk
     
  Karl Henning Johannsen - Advokat 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Karl Henning Johannsen, født i 1952, er cand. jur. fra Århus Universitet i 1977. Hans hovedområder er dødsbobehandling, erstatning - og forsikringsret, inkasso, bopælssager og forældremyndighed, køb og salg af fast ejendom, panteretlige forhold samt tvangsauktioner. Herudover beskæftiger han sig med internationale retsforhold, specielt tyske retsforhold, og er Vertrauensanwalt for Forbundsrepublikken Tyskland. 

Mail: khj@tonder-advo.dk
     
  Mette Knattrup Knudsen - Advokat
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Mette Knattrup Knudsen, født i 1980 og cand. jur. fra Århus Universitet i juli 2006. Mette beskæftiger sig hovedsageligt med familie - og arveret, dødsboer, inkasso, erhvervsret, lejeret, tvangsauktioner samt køb og salg af fast ejendom.

Mette Knattrup Knudsen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: mkk@tonder-advo.dk
     
  Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen - Advokat
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen, født i 1982 og cand. jur. fra Københavns Universitet i 2009. Ansat fra 1. februar 2009, Kirsten beskæftiger sig hovedsageligt med familie - og arveret, dødsboer samt køb og salg af fast ejendom samt entreprisekontrakter.

Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: kkt@tonder-advo.dk

 
 
 

Ole Bille Petersen - Advokatfuldmægtig

Ole Bille Petersen, født i 1985 og cand. jur. fra Århus Universitet i 2017.

Mail: obp@tonder-advo.dk
 
    Casper Fonnesbech Thomsen - Ejendomsmægler
Vurdering, salg og rådgivning.


Casper Fonnesbech Thomsen, født i 1980 og beskæftiger sig primært med vurdering, salg og rådgivning ved køb og salg af fast ejendom, med tvangsauktioner og kreditvurderinger mm.
Ansat pr. 1. oktober 2009 og har udover den ejendomsmæssige baggrund også 3 års erfaring indenfor revisionsbranchen og læst HD.

Casper Fonnesbech Thomsen er registreret som ejendomsmægler i Erhvervsstyrelsen.
 
  

 
 
André Nygaard Graulund Jacobsen - Ejendomsmæglertrainee
 
André Nygaard Graulund Jacobsen, født i 1995 og beskæftiger sig udelukkende med salg og de arbejdsområder, der er relateret hertil.  
Ansat pr. 16 april 2018. Har taget HHX på det Blå Gymnasium i Tønder og læser på erhvervsakademi Aarhus.
 

Mail: anj@tonder-advo.dk

 
 

Anette Kiel Eskildsen, Juridisk assistent.

Mail: ake@tonder-advo.dk
     
 
Ida Mahler Høeg, Juridisk Assistent.

Mail: imh@tonder-advo.dk
     
  Tina Østergaard Czepluch, Juridisk Assistent.

Mail: toc@tonder-advo.dk
     
 
Pia Sørensen, advokatsekretær.

Mail: pso@tonder-advo.dk