Medarbejdere

Advokatfirmaet beskæftiger i alt 11 medarbejdere, heraf 5 jurister. Hver jurist og hver sekretær har sit specielle faglige grundlag og erfaringer.
 
 
  Karen Marie Hansen - Advokat (L) 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat.


Karen Marie Hansen, født i 1951, er cand. jur. fra Århus Universitet i 1976 og har møderet for Landsretten. Er fast værge i sager for Statsforvaltningen Syddanmark og udpeget af det Sociale Nævn til at tage sager efter servicelovens § 109c og § 109e. 
Karen Marie Hansen arbejder især med familierådgivning, arveret, dødsbobehandling, bopælssager og forældremyndighed, generationsskifte, køb og salg af fast ejendom og har specielt interesse for landbrugsmæssige forhold og miljøet.

Karen Marie Hansen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: kmh@tonder-advo.dk
     
  Anders C. Hansen - Advokat 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat.


Anders C. Hansen, født i 1952, er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1977. Udover almindeligt advokatarbejde beskæftiger Anders C. Hansen sig med selskabsret, lejeret, kontrakter, erhvervsrådgivning, generationsskifte, stiftelse af private andelsboligforeninger, tvangsauktioner samt køb og salg af fast ejendom.

Anders. C. Hansen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: ach@tonder-advo.dk
     
  Karl Henning Johannsen - Advokat 
Certificeret Dansk BOLIGadvokat


Karl Henning Johannsen, født i 1952, er cand. jur. fra Århus Universitet i 1977. Hans hovedområder er dødsbobehandling, erstatning - og forsikringsret, inkasso, bopælssager og forældremyndighed, køb og salg af fast ejendom, panteretlige forhold samt tvangsauktioner. Herudover beskæftiger han sig med internationale retsforhold, specielt tyske retsforhold, og er Vertrauensanwalt for Forbundsrepublikken Tyskland. 

Mail: khj@tonder-advo.dk
     
  Mette Knattrup Knudsen - Advokat
Certificeret Dansk BOLIGadvokat.


Mette Knattrup Knudsen, født i 1980 og cand. jur. fra Århus Universitet i juli 2006. Mette beskæftiger sig hovedsageligt med familie - og arveret, dødsboer, inkasso, erhvervsret, lejeret, tvangsauktioner samt køb og salg af fast ejendom.

Mette Knattrup Knudsen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: mkk@tonder-advo.dk
     
  Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen - Advokat
Certificeret Dansk BOLIGadvokat.


Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen, født i 1982 og cand. jur. fra Københavns Universitet i 2009. Ansat fra 1. februar 2009, Kirsten beskæftiger sig hovedsageligt med familie - og arveret, dødsboer samt køb og salg af fast ejendom samt entreprisekontrakter.

Kirsten Knattrup Fonnesbech Thomsen er registreret som ejendomsformidler i Erhvervsstyrelsen.

Mail: kkt@tonder-advo.dk
     

 
  Casper Fonnesbech Thomsen - Bolighandel
Vurdering, salg og rådgivning.


Casper Fonnesbech Thomsen, født i 1980 og beskæftiger sig primært med vurdering, salg og rådgivning ved køb og salg af fast ejendom, med tvangsauktioner og kreditvurderinger mm.
Ansat pr. 1. oktober 2009 og har udover den ejendomsmæssige baggrund også 3 års erfaring indenfor revisionsbranchen og læst HD.

Casper Fonnesbech Thomsen er registreret som ejendomsmægler i Erhvervsstyrelsen.
 
                     Foto på vej  


Ole Bille Petersen - Cand.jur.

Mail: obp@tonder-advo.dk 
  Anette Kiel Eskildsen, Juridisk assistent.

Mail: ake@tonder-advo.dk
     
  Pia Sørensen, advokatsekretær.

Mail: pso@tonder-advo.dk
     
  Tina Østergaard Czepluch, Juridisk Assistent.

Mail: toc@tonder-advo.dk
     
  Ida Mahler Høeg, Juridisk Assistent.

Mail: imh@tonder-advo.dk