Advokatfirmaet

Advokatfirmaet er et serviceorienteret advokatfirma, der bygger på bred, juridisk viden i konstant udvikling.

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen er et mellemstort advokatfirma med afdeling i Tønder og Sønderborg. Advokatfirmaet blev etableret i 1980 i Tønder af Karen Marie Hansen og Anders C. Hansen. Den 1. oktober 2007 blev afdelingen i Sønderborg etableret.
 

Vores erhvervsafdeling rådgiver virksomheder fra hele landet. Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle aspekter af erhvervslivet - fra daglig drift til virksomhedsomdannelse og virksomhedsoverdragelse. 

Vores privatafdeling varetager alle de juridiske aspekter i forbindelse med familie og bolig. Vi er bevidste om, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i den enkelte familie, da ikke to familiesituationer er ens. Samtidig er det vigtigt for os, at vores kunder forstår de forskellige juridiske problemstillinger, som familien står over for. Derfor lægger vi vægt på at gøre vores rådgivning så forståelig og gennemskuelig som overhovedet muligt. 
Vi har bred erfaring i formidling af enhver juridisk sagsbehandling i Tyskland, herunder bl.a. inkasso og retssager. Firmaet fungerer ligeledes som Vertrauensanwalt for Forbundsrepublikken Tyskland.

Alle vore jurister er Certificeret som Danske BOLIGadvokater, ligesom vi er medlem af Danske Advokater og Danske Familieretsadvokater.

Firmaet har endvidere tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKSVi tilbyder:
1. Personlig betjening 
2. Specialiseret og opdateret viden 
3. Hurtig sagsbehandling 
4. En solid erfaring 
5. Både nationalt og internationalt advokatnetværk

Vi tilstræber, at være personlige rådgivere med tæt løbende kontakt til kunden. Som en del af det skal vi give dig tryghed. 

Det gør vi ved at: 
Yde en hurtig og effektiv sagsbehandling 
Rådgive på højt fagligt niveau 
Give en god kundeservice 
Have et veluddannet personale 
Lytte og tale et sprog, der er til at forstå 

Vores værdier er: 
Kunden i centrum 
Resultatskabende adfærd 
Specialisering og kvalitet 
Godt arbejdsmiljø 
Stærkt sammenhold og samarbejde

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.30

Lovpligtige oplysninger

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126.
Vore advokater
1) er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
2) er medlemmer af Advokatsamfundet,
3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.


Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Sydbank og Danske Bank.
 
Sydbank:               reg.nr.  7970  konto 0001027900
Danske Bank:        reg.nr.  3230  konto 3230130485
 
Husk at angive sagsnr. ved indbetaling til klientkontoen.
 
En klientkonto er en konto, som advokater er pålagt at oprette til administration af klienternes midler. Kontoen sikrer dig som klient, hvis du skal indbetale penge til advokaten.
Klientkontoen er således en særskilt konto, og er ikke en del af advokatvirksomhedens driftskonto. Reglerne om advokatens behandling af betroede midler findes i klientkontovedtægten.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. 
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Sydbank og Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk


Ønsker du at klage ?
Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte din advokat direkte.

Du har også mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk