Virksomhedshandel - generationsskifte

Et generationsskifte i en virksomhed defineres ved en hel eller delvis overdragelse af virksomheden til en ny ejer eller ledelse.

Generationsskiftet kan være en løsning, der er værd at overveje, da det både kan være en væsentlig og givende del af dét at drive virksomhed eller en nødvendighed som følge af en tidligere ejer eller ledelses uarbejdsdygtighed. 
      

Vigtige spørgsmål at få overvejet i den forbindelse er: 
- Hvem skal købe virksomheden? 
- Hvordan skal det fortsatte lederskab finansieres? 
- Hvordan skal et eventuelt provenu fordeles? 
- Hvilke eventuelle skattemæssige problemstillinger er der ved generationsskiftet? 
- Hvordan fastholdes medarbejderne i virksomheden?

Hvis du eller din virksomhed er i gang med at planlægge et generationsskifte, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning hos en advokat. Advokaten vil bl.a. kunne svare dig på ovenstående spørgsmål og sørge for, at alle aftaledokumenter og kontrakter er i overensstemmelse med lovgivningen.