Selskabsret
 
Vi bistår i alle spørgsmål vedrørende aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, herunder: 

-Valg af selskabsform 
-Stiftelse af selskaber 
-Vedtægtsforhold 
-Forberedelse og håndtering af
generalforsamlinger 
      
-Generationsskifte 
-Fusioner 
-Spaltninger 
-Årsrapport
-Kapitaltilførsel og kapitalafgang 
-Aktionærforhold 
-Likvidationer 
-Registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og andre offentlige myndigheder