Lejeret

Både som privat og som virksomhed kan du få brug for en dag at skulle leje.
Det er i den forbindelse afgørende, at du får sat en lejekontrakt i stand, så den dels følger gældende, dansk lov - men også så den tilgodeser både lejers og udlejers behov.

Især i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, bistand ved tvister ved erhvervsleje og ved boligleje har vi erfaring for, at der er behov for juridisk bistand.
      

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af lejekontrakter, herunder erhvervslejekontrakter, og bistår såvel udlejere som lejere, både ved forhandlingerne forud for kontraktindgåelsen og ved den endelige kontraktindgåelse.