Inkasso og tvangsauktioner
 
Advokatfirmaet har en mangeårig, omfattende erfaring inden for inkasso, der muliggør en effektiv og konkurrencedygtig inkassovirksomhed.
Advokatfirmaet rådgiver endvidere om auktionsretlige problemstillinger.

Advokatfirmaet yder bistand til en vid kreds af kunder, herunder pengeinstitutter, virksomheder og private kunder. 
      

Vi sørger for bedst mulig inkassering af dine tilgodehavender bl.a. huslejerestancer, alm. fordringer og pantebrevsrestancer samt umiddelbare fogedforretninger.

Vi er RKI autoriseret (Ribers Kredit Information A/S), og det betyder, at vi har adgang til RKIs kreditoplysninger. 
Når vi modtager en sag fra dig, vurderer vi først muligheden for at inddrive fordringen, blandt andet med RKIs kreditoplysninger. Så bruger vi ikke tid og penge på en sag, hvor skyldneren i forvejen er kendt som en dårlig betaler.
Vi advarer dine skyldnere om indberetning til RKIs register med en særlig RKI Advokatrykker, som har vist sig at være effektiv.
Vi indberetter dine skyldnere til RKIs register. Dermed får skyldneren svært ved at få kredit andre steder, så længe du har penge til gode.
Er du kunde hos RKI, kan vi hjælpe dig med administrationen af indberetningen, så du kan afslutte behandlingen af sagen, allerede når du sender den til inkasso hos os.