Artikler

Ændring af ansættelsesvilkår

En ansat er forpligtet til at acceptere mindre ændringer af sine ansættelsesvilkår. Ønsker arbejdsgiveren at foretage væsentlige ændringer, skal disse ændringer varsles med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel. Spørgsmålet om forståelsen af mindre væsentlige ændringer contra væsentlige ændringer er således af væsentlig betydning, når der sker omlægninger og tilpasninger på en virksomhed.
      

En ny Østre Landsrets dom har taget stilling til spørgsmålet om ændring af en ansats arbejdssted. I dommen var der tale om en ændring af arbejdssted fra Silkeborg til Viby J. Fagforeningen gjorde som mandatar for den/de ansatte gældende, at ændringen af arbejdsstedet var en væsentlig ændring af stillingen, der skulle have været varslet med den/de ansattes opsigelsesvarsel.

På baggrund af oplysningerne i sagen lagde Retten til grund, at den samlede transporttid ikke var øget med mere 91 minutter, og at afstanden ikke var øget med mere end 47,1 km.

På baggrund af oplysningerne i sagen lagde Retten til grund, at den samlede transporttid ikke var øget med mere 91 minutter, og at afstanden ikke var øget med mere end 47,1 km.
Retten konkluderede herefter, at det ikke var godtgjort, at ændringen af arbejdsstedet indebar en væsentlig ændring og arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Dommen bidrager således til at fastlægge grænserne for, hvornår en ændring af arbejdssted er så væsentlig, at ændringen skal varsles med den pågældende ansattes opsigelsesvarsel.


Denne artikel er skrevet af advokat Anders C. Hansen