Ansættelse og arbejdsforhold
 
Advokatfirmaet Karen Marie og Anders C. Hansen bistår med rådgivning om ansættelsesretlige forhold. 

Ansættelsesret er ikke blot et spørgsmål om at sikre gennemtænkte og individuelt tilpassede ansættelsesaftaler, men også et spørgsmål om konfliktløsning og proceduremæssig håndtering såvel under ansættelsesforholdet som i forbindelse med dets ophør.
      

Der er særligt i de senere år kommet øget fokus på gyldigheden og håndhævelsen af konkurrenceklausuler og loyalitetsforpligtelser.

Advokatfirmaet har erfaring med og viden om håndtering af alle ansættelsesforholdets aspekter, herunder forhandling af aftalevilkår, udarbejdelse af kontrakter, vilkårsændringer, opsigelse og bortvisning, ligesom Advokatfirmaet yder bistand i retssager og voldgiftssager om disse spørgsmål. Advokatfirmaet bistår endvidere med håndtering af ansættelsesretlige forhold.